فیس‌بوک (طنز کوتاه)

فیس : مُعّرَبِ پیس ، خروج اندکی باد از جایی تنگ و باریک، اغلب همراه صدایی زیر و بعضا بودار.

اگر منشاء آن مخرج انسان باشد بوی مستراح می‌دهد.

بوک : بوئک بر وزن خوئک ، بوی‌چه ، بویی که انگار از فاصله‌ای دور به مشام می‌رسد و قوّه آن کم است.

فیس‌بوک : خروج باد همراه با صدایی زیر و بویناک.

در زبان آنگلوساکسون به دفتری گفته می‌شود که تصویر چهره خندان تلمیذات و طلابی که ترک تحصیل کرده‌اند در آن چاپ می‌شود.

در تور گسترده روی زمین نام ابزاری است که بوسیله سیم و با کمک برق برای انتقال پیام مصور و داستانهای عمه‌پسند کاربرد دارد.

علامت اختصاری آن صلیبی است که نوکش به سمت راست کج شده.

مأخذ : فرهنگ عوام‌الدوله

 هشتم آبانماه هزار و سیصد و نود و یک

/ 0 نظر / 62 بازدید