فـــریـــــادهـــا و نجواها (متن ۵۵ کلمه‌ای)

پـاره لــــــــــاحاف دوزی. لاحاف دوزیه.
باغبونـــــی ، سمپاچـــــی ، باغچه بیـــــل میزنیم.
کاسه بــــــــــشقابیه . کاسه بشقابی.
چـــــــوب پـــــــــرده ایه.
چاقــو تــــــــــیز کنیه. چاقو تیز میکنیم.
بستنی آلاسکـــا.
مـاهــــی ، مـاهــــــی.
نوبر بهار اومده ، چاقاله بادوم اومده.
سبزی خوردن ، سیب زمینی ، پیاز ، بادمجـــون ، هویـــج. خونه دار و بچه دار زنبیل و بر دار بیار.
رآهــــن ، رآهن سه نفر ، رآهــــن.

/ 0 نظر / 24 بازدید