یک بعلاوه یک برابر است با یک (داستان 55 کلمه ای)

زنی که دخترش به دست مردی کشته شده بود به علت نداشتن پول کافی برای پرداخت نیمی از خونبها جهت صدور اجرای حکم قصاص ، نقشه‌ای کشید تا خودش نیز توسط همان مرد قاتل در حضور مردان دیگری به عنوان شاهد به قتل برسد به این امید که آقای قاضی دستور اعدام مجرم را صادر کند.

/ 0 نظر / 31 بازدید