جدایـــی اَحمِط از مـاقـیَن ( نقدی کوتاه بر فیلم گذشته )

مردان ایرانی به هسمران خود وفادار و متعهد هستند، همیشه آنها را دوست دارند
حتی اگر قصد جدایی داشته باشند و دائم گرفتگی لوله‌ها را باز می‌کنند، به شرط آنکه
زن فرانسوی بگیرند.
مردان ایرانی عاشق قرمه‌سبزی هستند، حتی اگر مجبور شوند خودشان آشپزی کنند.
مردان ایرانی همیشه در جستجوی میدان تجریش هستند، حتی اگر به اروپا رفته باشند.
مردان ایرانی همه جا سیگار بهمن می‌کشند، حتی اگر سیگار را ترک کرده باشند.
مردان ایرانی همیشه چایی میخورند، حتی اگر در فرانسه باشند، اما در کشور خودشان
به چایی فروشی میگویند قهوه‌خانه.
مردان ایرانی همسران خود را به سختی طلاق می‌دهند، حتی اگر چهار سال آنها را رها کرده باشند.
مردان ایرانی مُدرنیته را با ط دسته‌دار می‌نویسند، حتی اگر از امتحان دیکته مردود شوند.
«دسته» در ایران کاربردهای فراوان دارد.

/ 0 نظر / 19 بازدید