ضرب‌المثل‌های چینی (ساخت ایران)

ـ لامپ سوخته دوباره نمیسوزد. ـ ماشین بدون بنزین با هُــل دادن روشن نمیشود. ـ کثیف باش اما کثافت نباش. ـ ول بودن از ولو بودن بهتر است. ـ گُل خوردن از گول خوردن بهتر است. ـ دیر آموختن از هرگز نیاموختن بهتر است. ـ تنها راه تحمل درد، درد کشیدن است.  ـ الاغ چلاق به مقصد نمی‌رسد. ـ با سعی و تلاش زیاد میتوان بار کج را هم به منزل رساند. ـ روح خود را به روحیه تبدیل کنید. ـ تنها هدف در زندگی سیبل مقابل است. ـ در عجله کردن هرگز تعجیل نکنید!  ـ همه بیچاره‌اند ، برخی بیچاره‌ترند!

/ 0 نظر / 20 بازدید