ضرب‌المثل‌های چینی (ساخت ایران)

ـ من نه منم، نه من منم، گر نه منم، پس من منم.

ـ نه خود خودم، نه بی‌خودم، از خود به خود نمی‌خودم.

ـ گر گُل رود به بازار اوسگُل شود دل آزار !

ـ کار هر بُز نیست خرمن کوفتن ، گاو خَر می‌خواهد و مرد کودن !

ـ انسان موفق الزاما خوشبخت نیست و انسان خوشبخت الزاما خوشحال نیست.

ـ آدم خسته یا باید از خستگی بمیرد یا استراحت کند تا خستگی‌اش دربرود.

ـ لامپ سوخته دوباره نمیسوزد.

ـ ماشین بدون بنزین با هُــل دادن روشن نمی‌شود.

ـ کثیف باش اما کثافت نباش.

ـ ول بودن از ولو بودن بهتر است.

ـ گُل خوردن از گول خوردن بهتر است.

ـ دیر آموختن از هرگز نیاموختن بهتر است.

ـ تنها راه تحمل درد، درد کشیدن است. 

ـ تنها راه کسب تجربه، تجربه کردن است.

ـ الاغ چلاق به مقصد نمی‌رسد.

ـ با سعی و تلاش زیاد میتوان بار کج را هم به منزل رساند.

ـ روح خود را به روحیه تبدیل کنید.

ـ تنها هدف در زندگی سیبل مقابل است.

ـ در عجله کردن هرگز تعجیل نکنید.

ـ قالپاق قالتاق داخل باتلاق پرت نکنید.

ـ زندگی جاده‌ای یکطرفه است و دوربرگردان ندارد.

ـ همه بیچاره‌اند ، برخی بیچاره‌ترند!

/ 0 نظر / 103 بازدید