ضرب‌المثل‌های چینی (ساخت ایران)

ـ کار هر بُز نیست خرمن کوفتن ، گاو خَر می‌خواهد و مرد کودن !

ـ لامپ سوخته دوباره نمیسوزد.

ـ ماشین بدون بنزین با هُــل دادن روشن نمی‌شود.

ـ کثیف باش اما کثافت نباش.

ـ ول بودن از ولو بودن بهتر است.

ـ گُل خوردن از گول خوردن بهتر است.

ـ دیر آموختن از هرگز نیاموختن بهتر است.

ـ تنها راه تحمل درد، درد کشیدن است. 

ـ الاغ چلاق به مقصد نمی‌رسد.

ـ با سعی و تلاش زیاد میتوان بار کج را هم به منزل رساند.

ـ روح خود را به روحیه تبدیل کنید. ـ تنها هدف در زندگی سیبل مقابل است.

ـ در عجله کردن هرگز تعجیل نکنید! 

ـ آدم خسته یا باید از خستگی بمیرد یا استراحت کند تا خستگی‌اش دربرود.

ـ همه بیچاره‌اند ، برخی بیچاره‌ترند!


/ 0 نظر / 63 بازدید