بیگانه (داستان ۵۵ کلمه ای)

به خاطرش نیامد از کی و چرا اما می‌دانست سالهاست چهره خود را در آینه یا بیرون از آن ندیده است.
برای صدور کارت ورود مجبور بود عکس بگیرد. از فردی درخواست کرد کارتش را از میان کارتهای مانده روی میز برایش پیدا کند.
مشخصات کارت درست بود اما عکس بیگانه روی آن را نمی‌شناخت.

/ 0 نظر / 26 بازدید