خَربااَدب‌ اَست! (داستان 55 کلمه‌ای)

از دست خیلی چیزا و خیلی کسا عصبانی بودم. پیش خودم فکر کردم یه سر برم دست به آب بلکه حالم بهتر بشه.
روی درب سرویس بهداشتی با دستخطی که کم‌سوادی را فریاد می‌زد نوشته بود «خراب است».
خلاقیتم را چاشنی عصبانیت کردم و با خودکار یادداشت را به « خر با ادب است» تغییر دادم.

/ 0 نظر / 27 بازدید